ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19: 0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 8:30 – 11:30 и 12:30 часа – 16:30 часа