Покана за Обществена поръчка чрез директно възлагане във връзка с реализиране на проект BGCULTURE-3.001-0030 “Културният свят достига до всички“ по Първа покана на Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (Фокус върху роми)“ на програма РА14 „културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финасовия механизъм >>

Патронен празник на училището

На 11.05.22 год. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Синдел празнува патронен празник. Усмивки, приветствия, танци, песни, стихчета […]

Нашите абитуриенти

На този съдбовен ден  13.05. – петък , изпратихме нашите абитуриенти. С прекрасни пожелания към дванадесетокласниците се обърна г-н Емануил […]