Прием на ученици след 7 клас

Заповед план прием за учебната 2024/ 2025 година

План прием 2024/2025 година . pptx

Прием на ученици след 7 клас

Заповед план прием за учебната 2021/ 2022 година >>

График на дейностите по прием на ученици в 8 клас за учебна 2021/2022 г. – виж повече >>

Прием на ученици след 8 клас

График на дейностите по прием на ученици 8 клас в СУ “ Св Св Кирил и Методии“село Синдел- виж повече >>

Изтеглете обявата >>

ОБЯВА:

ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОСНОВНИ, ПРОГИМНАЗИАЛНИ, СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА

0твърден със Заповед № РД 09-475/28.03.2014 г. на министъра на образованието и науката и съграсуван на основание чл. 25, ал 5 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 49, ал. 3, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

ОБЛАСТ: ВАРНА

ОБЩИНА: АВРЕН

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Св. св. Кирил и Методий”, село Синдел

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ :

ПАРАЛЕЛКА / ГОТВАРСТВО/
КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯ, КОД И НАИМЕНОВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ :
ПРОФИЛ : КОД. 811070 ГОТВАЧ
КОД 8110701 ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКА
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ : БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ПРОФЕСИЯ: ГОТВАЧ
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ
РЕАЛИЗАЦИЯ: Чрез високо професионално майсторство в сферата на кулинарното изкуство
Работа в заведения за обществено хранене.

СУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕЛО СИНДЕЛ, ОБЩИНА АВРЕН

Професия „ГОТВАЧ”

Специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

срок на обучение 4 години

ГОТВЕТЕ С ВКУС! ЖИВЕЙТЕ С ВКУС!

Светът на кулинарното изкуствоv- това е светът, в който живее майсторът готвач.

Готварството е едно от най – старите изкуства в света. То се изразява в умението да се приготвят в богато разнообразие ястия и напитки, които да бъдат вкусни, лесносмилаеми, хранителни и полезни за организма.
Ако ви влече готварството, ако обичате вкусно приготвеното, добре оформеното и красиво поднесено ястие- вашето място е при нас!
Усвояването на основните правила на професията „ Готвач” изисква много желание, старание и търпение. Ако това е налице, признанието, че готвачът е станал майстор непременно ще дойде, защото „ Дървото дава плод , когато порасне” И тогава майсторът готвач ще твори добра кухня, която е в основата на човешкото щастие.
Ще изучавате:

– Материалознание на хранителните продукти
– Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение
– Технология на кулинарната продукция
– Сервиране
– Практика по технология на кулинарната продукция
– Практика по сервиране

Ще усвоите умения за:

– Съхранение на хранителните продукти от растителен и животински произход
– Приготвяне на полуфабрикати от растителен и животински произход
– Приготвяне на кулинарни изделия и напитки
– Оформяне и реализация на кухненската продукция
– Ефективно използване на материално-техническата база
– Извършване на разчети и счетоводен анализ на продажбите

Ще получите:

– Диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити
– Свидетелство за ІІ степен на професионална квалификация след завършен 12 клас – при успешно положени изпити по теория и практика на професията
– видетелство за управление на МПС кат. „ В” след успех 4.50 и решение на Педагогическия съвет.

Ще се реализирате като:

Кадри в заведенията за бързо хранене, кафе – сладкарници, столове, барове и ресторанти.

ДОБРАТА КУХНЯ Е В ОСНОВАТА НА ЧОВЕШКОТО ЩАСТИЕ

Прием – 28 ученици

Балообразуващи оценки :Биология, Химия и Изобразително изкуство

Срок за подаване на документи:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014 – 2015 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

* Документи за кандидатстване след завършено основно образование – 8 клас се подават в СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” СЕЛО СИНДЕЛ

Вид дейност

1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране / 02 – 04.07.2014 г. вкл./

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране / до 07.07.2014 г. вкл./

3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране / 08.07.2014 г./

4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране / 09.07.2014 г./

5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране / 10.07. 2014 г./

6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране /до 14.07.2014 г. вкл./

7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране / 15.07.2014 г./

8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране / до 17.07.2014 г. вкл./

9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране / 18.07.2014 г./

10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране / 21.07.2014 г./

11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране / 22.07.2014 г./

12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране / до 24.07.2014 г. вкл./

13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване / Oпределя се от директора до 04.09.2014 г. вкл./

14. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием / до 12.09.2014 г. вкл./

Адрес: СЕЛО СИНДЕЛ, ОБЩИНА АВРЕН УЛ V „БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” №4 ТРАНСПОРТНА ВЪЗКА :ж.п. гара ВАРНА – СИНДЕЛ.