Успешно приключи обучението в Португалия на двадесет ученици от Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“- Синдел. Мобилността бе реализирана чрез проект „Екологична европейска зелена кухня“ №2022-1-BG01-KA122-VET-000075353 по секторна програма „Еразъм+“, финансирана от Европейския съюз.

По време на двуседмичния си престой в Лисабон, възпитаниците на Синдел научиха как да се готви с нулев отпадък, да се прилагат кулинарните „зелени технологии“ и да се работи с най-модерните енергоспестяващи уреди. Те усвоиха принципите на устойчиво развитие с природата в областта на туризма. Благодарение на обучението в Португалия, учениците научиха методите за приготвяне на храна с минимално количество енергия и придобиха знания за различни видове биоразградими екологични прибори. Посещението в професионалното училище по хотелиерство и туризъм и центъра за квалификация на кадри, даде възможност да се наблюдава процеса за подготовка на готвачи и ресторантьори, като се поставя акцент върху организацията на работа и инвестирането в човешките ресурси.

Наученото в Лисабон е ценен опит, който нашите бъдещи готвачи могат да приложат в своето кариерно израстване в ресторантите в България. Освен това, с цел разпространение на ползите от проекта, учениците създадоха „Наръчник екологична зелена кухня“, направиха кулинарна изложба с традиционни португалски ястия и участваха в онлайн конференция с гости от различни училища и заведения за хранене.