Защита на личните данни на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Синдел съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Вътрешни правила за защита на личните данни >>

Заповед за защита на личните данни >>

Длъжностно лице за защита на данните:

Христина Донева – 0882294440