Новини и събития

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ПРЕМИНАВАНЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС

Съгласно Заповед РД 09- 3457/ 26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката се преустановява присъственият образователен процес от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. за учениците от 1. до 12.клас. Организира се обучение от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационни технологии съгласно седмичното разписание на съответните паралелки. 

Начален етап: I-IV

I час 08, 30- 08, 50 ч.
II час 09, 00- 09, 20 ч.
III час 09, 40- 10, 00 ч.
IV час 10, 10- 10, 30 ч.
V час 10, 40- 11, 00 ч.
VI час 11, 10- 11, 30 ч.

Прогимназиален етап: V-VII

I час 08, 00- 08, 30 ч.
II час 08, 40- 09, 10 ч.
III час 09, 20- 09, 50 ч.
IV час 10, 00- 10, 30 ч.
V час 10, 40- 11, 10 ч.
VI час 11, 20- 11, 50 ч.
VII час 12, 00- 12, 30 ч.
VIII час 12, 40- 13, 10 ч.

Гимназиален етап: VIII-XII

I час 08, 00- 08, 40 ч.
II час 08, 50- 09, 30 ч.
III час 09, 40- 10, 20 ч.
IV час 10, 30- 11, 10 ч.
V час 11, 20- 12, 00 ч.
VI час 12, 10- 12, 50 ч.
VII час 13, 00- 13, 40 ч.
VIII час 13, 50- 14, 30 ч.

ПИГ 1- 4 клас: Начало 12, 30 час ПИГ 5- 7 клас: Начало 13, 30 часа.


Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Учебният ден на 17.11.2020 г. започва в 9:00 ч. без промяна в седмичното разписание.


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

 

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.      По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2.       По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Вероника Асенова от 5.клас е победител в конкурс за детска рисунка „Икабог“

Тридесет и четирите детски рисунки, които ще илюстрират българското издание на книгата „Икабог“, са разкрити от организатора на конкурса в България.

Инициативата стартира през месец август, като протичаше паралелно с поетапното безплатно публикуване на всички глави от приказката „Икабог“ на Дж. К. Роулинг.

Общо 87 деца от цялата страна взеха участие със 155 рисунки, подадени от техните родители в надпревара за голямата награда – рисунката да бъде включена в най-новата книга на обичаната детска писателка.

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
С решение на Областната комисия за борба с грипа и острите респираторни заболявания – Варна е обявена грипна ваканция за гр. Варна и областта от 28.01.2020 г.  до 04.02.2020 г. включително.
05.02.2020 г. е неучебен ден – междусрочна ваканция.
Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г. в 08.00 ч. със седмично разписание за II

заповед грипна28.01.2020

Тържество в чест на Деня на народните будители – 1 ноември

На 31 октомври Ученическият парламент при СУ“Св.св.Кирил и Методий“ –с. Синдел, организира тържество в чест на Деня на народните будители – 1 ноември. Бяха поканени всички ученици и учители в новия компютърен кабинет на училището. Зорница Росенова, Галя Снежанова, Дияна Деянова и Себиле Апостолова, ученички от 9.“а“ и 10. клас разказаха на своите съученици как и кога се е зародила идеята да се чества този празник и кой го е направил национален. След това беше представена презентация , посветена на българските будители през вековете, изготвена от председателите на Ученическия парламент Петър Росенов от 11. клас и Себиле Апостолова от 10. клас. Присъсвващите бяха эапознати с интересни факти от живота на братята Кирил и Методий, Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Васил Априлов, Георги С.Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и много други. В края на тържеството се проведе кратка дискусия на тема „Кои са съвременните будители на България?“ Повечето ученици бяха на мнение, че това са техните учители. Други отбелязаха,че за будители могат да бъдат признати и всички българи, които вдъхновяват хората за добро – актьори, писатели, спортисти, музиканти. Тържеството приключи с поредната инициатива на членовете на Ученицеския парламент, които бяха изработили томбола с късметчета за всеки под надслов :“Вярвай в себе си“.

 

 

 

 

 

Тържествено откриване на новата учебна 2019/2020 година

Свършва лятото, а с него си отива и дългата лятна ваканция. В първия учебен ден развълнуваните ученици, учители и родители се събраха за тържественото откриване на новата учебна 2019/2020 година в единственото средно училище на територията на община Аврен. Преподавателите очакваха да видят порасналите си възпитаници, а децата нямаха търпение да се съберат отново със своите приятели, за да огласят затихналото училище със смях и добро настроение. Техните родители стояха до тях, подкрепяйки ги в пътя им към знанието.
След вдигането на националния флаг и изслушването химна, отбелязахме празника с песни, стихове и народни танци. Най-развълнуваните ученици на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Синдел, бяха първокласниците. Въпреки че първите им стъпки в класните стаи бяха малко неуверени, погледите им бяха пълни с любопитство и те смело прекрачиха  прага на училището. За пръв път в класните си стаи влязоха и новите осмокласници.
Представен бе новият ни директор – г-жа Татяна Асенова-Георгиева, която приветства ученици и учители. Дадена бе думата и на специалните гости, почели празника ни – г-н Емануил Манолов – Кмет на Общ. Аврен, както и на г-жа Венцеслава Генова – Началник на РУО – Варна, които пожелаха на ученици и учители да съхраняват традициите на своето училище, да бъдат мотивирани и отговорни, да посрещат предизвикателствата на новата учебна година и в края и да бъдат удовлетворени от резултатите.

Успешна, спокойна и усмихната учебна година!
На добър час!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ“ – АТЕЛИЕ „ТУРИЗЪМ И СКАУТСКИ УМЕНИЯ“, КЪМ ПРОЕКТ „ТВОРЧЕСКИ И ЕКО ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА“ КЪМ ЦОИДУЕМ на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Синдел

Конкурсна процедура 33

Доклад – ръководител

Доклад – ученик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Творчески и еко дейности за интеркултурно образование на ученици от етническите малцинства“ на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Синдел

Проектът „Творчески и еко дейности за интеркултурно образование на ученици от етническите малцинства“ на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ село Синдел на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства предоставя условия за разнообразяване на училищния живот, опознаване на родния край, задоволяване на потребности за занимания по любими на учениците дейности. В периода 01.10.2017 г до 30.09 2019 г. в проектните дейности се включват 135 ученика от 1 до 9 клас, които ще провеждат неформални дейности и занятия в “ Творческата работилница, изграждаща се по проекта, в училище с три ателиета:

  • млад еколог 15 ученика;
  • рисуване,моделиране,конструиране и музика – 80 ученици
  • туризъм и скаутски умения – 40 ученици

Програмата на ателиетата ще бъде изготвена от ръководителите им, но всички мероприятия ще са по метода „ учене чрез преживяване“. Плаират се пленери по живопис, изложби на рисунки , картички, предмети на градински интериор, творчество с рециклирани материали.

Младите еколози ще посетят лабораториите в Девня- цимент, ще се запознаят с Мистър Клинкер, ще наблюдават как се създават стъклени предмети в завода за стъкло в гр. Белослав, ще работят с хигромери,  влагомери, ще се запознаят как се съхраняват вредни отпадъци,  вкл.батерии. Дейностите в Ателие „Туризъм“ ще разучат правилата и ще ги прилагат когато провеждат походи до водоеми, планински възвишения, разглеждат икономически дейности от техния роден край, работят с компаси, карти, изготвят маршрути. Учениците ще осъществят 11 пътувания с общо 1086 км, 2 посещения на художествени галерии, Делфинариума във Варна, резерват „Камчия“.

 

Сребърен медал от Национално кулинарно състезание за ученик от СУ „Св. св. Кирил и Методий“

От 19 до 21.04.2018 г. в Международния панаир в Пловдив се проведе XI Панорама на професионалното образование. Форумът бе открит от заместник-министърът на образованието и науката госпожа Таня Михайлова. В него участваха 350 ученика от 150 училища. Състезателите показаха своите умения в 11 професии. Нашето училище участва в категория „Най-добър млад готвач“. В първи кръг се състезаваха 18 млади кулинари. От тях във втори тур преминаха 10 участника. Ученикът от Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – село Синдел – Сейфула Сейфулов се справи с лекота в първия етап и се класира за участие на финала. Във втория ден на оспорваната надпревара състезателите трябваше да докажат своите умения, поставени пред изпитанието „черна кутия“. Продуктите в нея бяха патешко месо, круша, киноа и спанак. Синделският възпитаник запази самообладание, прояви креативност и впечатли журито със своята чиния. Той й придаде цветове, вкусове, аромати и фантазия. Сейфула успя да съчетае хрупкавата темпура от спанак с нежността на сос Велуте, ароматното патешко със сладостта на сочната круша. Старанието му бе възнаградено с второ място и сребърен медал от Националното кулинарно състезание. Наградите на победителите връчи госпожа Магдалена Станулова, държавен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” на МОН.

Ученик от Синдел с престижна награда от кулинарно състезание

От 30.03.2018 г. до 01.04.2018 г. в град Русе се проведе Регионалния кръг на Националното състезание по професиите. Организатор на събитието беше Министерството на образованието и науката. Гост на проявата бе госпожа Магдалена Станулова, държавен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” на МОН. В състезанието участваха отбори от професионалните гимназии по туризъм от цяла Северна България. Те премериха сили в четири категории: „Най-добър млад хлебар-сладкар”, „Най-добър млад готвач”, „Най-добър млад сервитьор” и „Най-добър млад барман”. Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – село Синдел бе представено от своя възпитаник Сейфула Алиев Сейфулов от 12 клас. Той участва в категория готвач. На състезателите бе поставена задача да приготвят три ястия от пиле: студено предястие, супа и  основно ястие. Нашият ученик се класира на пето място. Това му осигури правото да продължи в Националния кръг на надпреварата в град Пловдив. Там своите умения ще покажат най-добрите млади кулинари от цяла България.

Проект ученически практики

През 2017-2018 учебна година в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ село Синдел, община Аврен стартира проект BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики-Фаза 1“. Той се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът цели да повиши професионалните компетентности на  учениците в условията на реална бизнес среда, да ги подпомогне в избора на бъдеща професия и не на последно място – да се приложат на практика придобитите знания и умения в училище. По проекта ще се включат двадесет участника от девети до дванадесети клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“. Те ще имат възможността да натрупат опит за работа в кухня на заведение за хранене и развлечение. След приключване на практическото обучение учениците ще получат по 300 лева и сертификат, удостоверяващ участието им в проекта.

Младите кулинари от Синдел с изява в община Аврен

Ученици от кръжок „Кулинарни приключения“ на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – с. Синдел се изявиха на конкурса „Хлябът в Европейските страни – традиции, любов и вяра”. Събитието бе организирано от община Аврен и имаше за цел да представи традиционни български и чужди тестени изделия. Младите кулинари от Синдел приготвиха италианска чабата, испански хляб с розмарин и сушени домати и български погачи. Хлябовете и кулинарните изделия бяха дегустирани от гостите на събитието, сред които бяха областният управител на Варна, кметове на различни населени места, директори на училища, жители на община Аврен. Представените на конкурса умения учениците усвоиха в кръжок „Кулинарни приключения“. Това е една от шестнадесетте групи на училище „Свети свети Кирил и Методий“ – с. Синдел, които работят по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 26.10.2017 г. учениците от трети, четвърти и пети клас на СУ „ Св. св. Кирил и Методий ”, с. Синдел посетиха Детска лаборатория за приложна и забавна химия и биология, организирана от Байер България ЕООД. Инициативата е по проект, осъществен с подкрепата на МОН, РУО-Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.
Малките ученици, облечени като истински лаборанти, наблюдаваха и извършваха експерименти и се докоснаха до науката по забавен и занимателен начин.
С блеснали очи малчуганите научиха: как се прави светофар, слонска паста за зъби и как работи стомахът .

През учебната 2016 / 2017 година футболният отбор на СУ „ Св. св. Кирил и Методий” – с. Синдел, с треньор господин Веселин Лазаров, за първи път бе поканен да участва в ежегодния за училищата от гр. Варна футболен турнир за „Купа Варна” във възрастовата група 8. – 10. клас.

Участие в турнира взеха 17 отбора, разделени в 4 групи. След победи над ЧСУ „ Юрий Гагарин” – Камчия, ІІІ ПМГ „ К. Попов” – гр. Варна и ПГСАГ „ Васил Левски – гр. Варна , отборът на СУ „ Св. св. Кирил и Методий” – с. Синдел, спечели безапелационно първо място в своята група и бе единственият отбор, извън Варна, класирал се за призовата четворка. Спечелените бронзови медали са огромен успех и признание за труда на спортистите и техния треньор. Голям успех е и второто място в класацията за голмайстори на Али Изет Алиев.

Медалите на нашите ученици бяха връчени от господин Емануил Манолов, кмет на община Аврен, който поздрави футболистите за успеха им.

РУСА ПРОЛЕТ ШЕТА ПАК

На 20. март 2017 г. учениците от начален етап на СУ „ Св. св. Кирил и Методий “ , с. Синдел, общ. Аврен тържествено посрещнаха настъпването на астрономическата пролет. Празнична програма с много песни, гатанки и стихотворения изнесоха учениците от трети клас.
Най–щастливи бяха малките първокласници, които получиха цветя, пролетни картички и лястовички, изработени от учениците от втори , трети и четвърти клас. Кулминацията на тържеството настъпи с появата на ято щъркели, които предизвикаха радостни възгласи у най-малките. По традиция мартеничките бяха свалени и окачени на плодни дръвчета.
Празненеството приключи с преминаване под венец от цветя с пожелание за прекрасна и живителна пролет.

ТРЕТИ МАРТ

Учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Синдел, тържествено отбелязаха националния празник на България – 3. март. Бе представена изложба от рисунки, както и тържествена програма, подготвена и изпълнена от ученици от втори и четвърти клас.

ЕКСКУРЗИЯ ДО СТАРИТЕ БЪЛГАРСКИ СТОЛИЦИ И АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ МАДАРА

По случай 3 март – Националния празник на Република България ,на 06.03.2017г. учениците от прогимназиалния етап към СУ“Св.св.Кирил и Методий“ – с. Синдел, общ. Аврен, обл.Варна посетиха старите български столици Плиска и Преслав и архитектурно – историческия резерват Мадара.

Големи емоции предизвика обиколката на средновековния град Плиска , разположен на площ от 23 хил. декара, което го е правило един от най-големите средновековни градове в Европа. Бил е създаден от първия български владетел хан Аспарух. Повече от два века е бил столица на българската държава (681–893 г.). С Плиска са свързани имената на 18 български владетели, сред които Тервел (700-721), Крум (802-814), Омуртаг (814-831), Борис І Михаил (852-889).

Същият интерес породи и обиколката на втората столица на Първото българско царство ,която е била създадена на река Тича от цар Симеон (893-927) по времето, когато България е в апогея на своето политическо и културно развитие. Крепостта на Преслав, подобно на Плиска, се е състояла от външна и вътрешна укрепителна система. Вътрешната крепост се намирала почти в средата на Външния град. Формата й била Г-образна, с кръгли кули в ъглите и квадратни по протежение на стените.

Най-силно въздействие върху учениците оказаха величествените скали и красивата природа на архитектурно – историческия резерват Мадара , както и най-значимият паметник в резервата – уникалният скален релеф, известен като Мадарския конник. Изваян върху величествената скала на 23м височина, той е станал образец на ранносредновековното българско изкуство.

БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, МАРТЕНИЦИ ВЪРЗАЛА

На първи март учениците от начален етап отбелязаха настъпването на Баба марта. Децата от втори и трети клас поздравиха малките първокласници с празнична програма. След като чуха легенди, песни и стихотворения, малчуганите бяха окичени с мартеници, изработени с обич от каките и батковците. Да сме бели и червени, радостни и засмени!

УЧИЛИЩЕ БЕЗ СТРАХ – ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 2017

На 22.02.2017г. в СУ ” Св.св.Кирил л Методий” – с. Синдел бе отбелязан Деня на розовата фланелка. Това е платформа от 9 неправителствени организации с каузата за предотвратяване на училищния тормоз. Учениците от училището изработиха миниатюрни розови фпанелки, които бяха залепени на реверите на всички участници. Бяха раздадени и розови балони. Учениците рисуваха картини върху асфалт, като претворяваха в тях своето виждане за живот без насилие и тормоз. В края на деня г-жа Милена Желязкова представи специална презентация на тема „ Не на тормоза!”, предоставена любезно на училището от МКБППМН – Община Аврен.

Учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Синдел печелят проект по по програма „Еразъм +“

За трета поредна година Средно училище „ Свети свети Кирил и Методий“ – село Синдел печели проект по програма „Еразъм +“. Тази година двадесет гимназиста от десети, единадесети и дванадесети клас ще имат възможност да посетят република Малта. Обучението на територията на островната държава ще продължи две седмици. Там учениците ще се запознаят с водещите иновативни световни тенденции в областта на здравословното хранене, както и ще повишат чуждоезиковата си култура.
Превърналите се вече в традиция международни обучения, реализирани от Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – село Синдел, повишават професионалните компетенции, създават възможности за по – добра реализация на пазара на труда и изграждат у възпитаниците на училището самочувствие на успяващи и можещи млади хора. В края на практиката в Малта гимназистите ще получат международен сертификат, с който ще имат възможност да удостоверят новопридобитите знания и умения. И не на последно място пътуването до слънчева Малта ще зареди участниците с нови емоции и незабравими спомени.

 

Учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Синдел , бяха много послушни през изминалата 2015г. и затова дядо Коледа им направи чудесен подарък : кростренажор и велоергометър. Двата уреда допълниха колекцията ни от фитнес уреди. Ето как момчетата и момичетата с радост разпускат след трудните часове.

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Синдел, общ. Аврен, печели европейски проект за обучение на ученици в чужбина.

За втора година СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Синдел, общ. Аврен, печели европейски проект за обучение на ученици в чужбина.

През 2013 г. беше реализирана програма за обмяна на знания и практи-чески умения в Испания. Двадесет ученици от девети до дванадесети клас бяха близо месец в град Севиля.

Тази година добрата традиция за обмяна на опит с партньори от Европа, намери продължение в провеждането на практическо обучение по проект: „Модерните европейски кухненски технологии в услуга на професионалната гастрономия“. От 22.03.2015 г. до 04.04.2015 г. в град Никотера – Италия, десет ученици от десети и единадесети клас имаха шанса да се запознаят с най – иновативните тенденции в обзавеждането на европейските кухни. Бяха представени редица новости в производството на кулинарни изделия, чрез прилагане на модерни технологии. Практическото обучение беше изградено на базата на запознаването с основните кухненски апарати, тяхната функционалност и принципно устройство. Демонстрирани бяха модерни конструктивни решения, използвани за повишаване на ефективността на процесите в кухнята. Учениците усвоиха тънкостите за приготвянето на гурме ястия и Калабрийски специалитети във висок клас ресторанти, а новите умения демонстрираха пред съученици и учители в Синдел.

Реализираното обучение по програма „Еразъм +“, дава шанс на младите хора, учещи в СУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Синдел, да придобият незаменим опит, признат с международен сертификат, да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда и да бъдат предпочитани кадри при назначаване на работа в големите ресторанти на туристическите обекти.

Турнирът по футбол за ”Купата на Coca-Cola”

Турнирът по футбол за ”Купата на Coca-Cola” е платформа, която популяризира активния и здравословен начин на живот на подрастващите. Инициативата е дългосрочна и насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности, поднесени по забавен за тях начин.

Целта на проявата е да стане най-големият футболен турнир и празник за 12-14 годишните деца.

В кампанията са привлечени както учителите, така и семействата на учениците.

Ученик от СУ „ Св. св. Кирил и Методий” – с. Синдел , с медал за стихотворение, посветено на Васил Левски

Едва ли някога българите ще имат такава свята и възвишена човешка личност, като синеокия карловец Васил Иванов Кунчев. Едва ли някога ще се роди такъв предан, чист и безпристрастен , умен и прозорлив българин, като Дякона Игнатий. Едва ли днес или утре ще се появи на политическия небосклон такъв държавник, който да посвети изцяло себе си в служба на народа, без да мисли за собствени облаги и облагодетелстване на близки и роднини. Почти не вярвяме вече в такова чудо.

Ние, българите, завоювахме свободата, за която мечтаеше и се бореше Левски. Но не знаем как да си служим с нея, без да превръщаме всичко или почти всичко в свободия. Често заставаме пред неговия лик, водим дълги мълчаливи диалози с него и понякога напират сълзи в очите и през замъгления ни поглед срещаме неговия, взрян далече, далече напред, изпълнен с вяра и надежда, и в същия този поглед прозира някаква особена тъга и болка от безверието, от ежедневните ни предателства, от безхаберието ни…

Светлинка надежда, че примерът на стратега на българската революция – Васил Левски е жив, въпреки трудното ни ежедневие, стана ентусиазираното участие на наши ученици в третия международен конкурс, посветен на Апостола на свободата, организиран от БУЦ „Знание” – Чикаго, БДТВ „АЗ мога, аз знам”, Национален дворец на децата и Държавна агенция за българите в чужбина, със специалното съдействие на Творци без граници, Съйюз на писателите в Америка и по света. Под ръководството на своите учители учениците ни посветиха рисунки, стихотворения и есета на тази свела българска личност. След проведен вътрешноучилищен конкурс бяха излъчени три от творбите и изпратени в София, като за наша огромна радост, една от тях бе удостоена със златен медал. След получените поздравления от организаторите, петокласникът Ерик Ахмедов Хасанов получи покана за участие в честването, свързано с отбелязване на годишнината от смъртта на Васил Левски, където да получи и заслужената си награда. Поради невъзможност на родителите му да го придружат в гр. София, бяхме помолени да снимаме клип с рецитация на авторското стихотворение, което стана част от програмата, която ще бъде излъчена по детската телевизия „АЗ мога, АЗ знам” .

В ден, като днешния – 19.02. – не просто отдаваме признателност на една иконична личност, но и се опитваме да осмислим уроците на историята. Затова на проведеното честване по повод на 142 години от обесването на Дякона, ученици и учители от СУ – Синдел сведохме чела в знак на почит към поборниците и мъчениците на майка България, най-чистият от които е Васил Иванов Кунчев – Левски.

Посещение на артилерийски полигон Марково

На 24.10.2014г. ученици от среден курс на СУ“Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Синдел посетиха мероприятия, подчинени на военното им обучение, като част от възстановената традиция курсантите- випусници от всички висши военни училища да демонстрират знанията и уменията си за използване на различни оръжия. В продължение на три часа те се запознаха с постиженията на командно- преподавателския им състав и тези на неговите обучаеми, гледайки на артилерийски полигон Марково, намиращ се на 38 км. източно от гр. Шумен, демонстративни стрелби с пистолет“ Макаров“, автомат“ Калашников“, противотанкови оръдия, картечници, РПГ-7, СПГ-9, ПТРК“Фагот“ , 37-23-3, самоходни гаубици и минохвъргачки. Така, с чувство на патриотична гордост, нашите възпитаници станаха част от научен форум за отбранителни технологии- Шумен, 2014г.

125 години СУ