СУ “ Свети свети Кирил и Методий“ – с. Синдел

История на училището

През 1887 – 1888 г. в с. Синдел е открило за пръв път първоначално училище с учител Станю Щерев – местен учител. Училището се е намирало на черковното място дето е сегашния двор на Щерю Станев. През 1890 -1891 г. училището се е помещавало в едно турско кафене, което се намирало на мястото на сегашните мази на Димитър Йорданов.

През 1891 -1892 г. училището е било преместено в сегашната кръчма на М. Митев.

Едва през 1904 г. селото се сдобива със своя училищна сграда, в която са започнали занятията на 15 .ІХ. 1904 г. Постройката е направена със средства събрани чрез волни помощи от селото и продажба на селски места. През 1920 – 1921 година се е открило – първи клас и по – нататък се развива в пълна прогимназия, която се е помещавала в зданието на Димитър Боранов (3 мази) крайно нехигиенични дето са работили 12 години при крайно неблагоприятни условия. При тия неблагоприятни условия в прогимназията са работили и запретили съществуването й учителите : Гр. Иванов 9-10 години и учителката Ек.Стоянова от 1922 до  1935 г.

Необходимостта и крайно належащите училищни нужди наложили през 1933 г. да се започне строеж на ново пълно развито основно училище. За която цел бившият директор Гр. Иванов бе основал фонд „Постройка училище” и с голям труд е успял да се оземли училището с 800 дек. Блато – което улесни и ускори строежа. Наред със средствата, които отпусна държавата срещу създадените вече училищни имоти и големите усилия и неуморим труд на Синделските жители, които не пожалили : средства, време и труд със своя добитък, коли и пешаци били – в пълна услуга за изграждане на новата постройка. През 1934 г. новата сграда е била готова и на 26 ХІ 1934 г. цялото основно училище се настанило в нея.

И нещо интересно : През : 1938/1939 ХІІ 8 Със ЗАПОВЕД № 286 т. І от 7 ХІІ 1938 г. на Шуменския Областен училищен инспектор гр. Шумен, Народното Основно Училище в с. Синдел се наминува „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ” (с протокол №4 1938 г. на учителския съвет).