Преподаватели

Име Предмет
Светла Стефанова Стойкова Зам. директор УД
Росенка Николова Начален учител
Цветанка Янкова Начален учител
Валентина Лазарова Начален учител
Боряна Агопян Начален учител
Дияна Фотинова Български език и литература
Христина Върбанова Български език и литература
Ивета Йорданова Английски език
Мирослав Маринов Математика
Катя Колева Математика, Физика и астрономия
Галина Георгиева Руски език, Философски цикъл
Силвия Ангелова История и цивилизация
Антон Антонов География и икономика, Теоретично обучение в направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Дарина Димитрова Биология и здравно образование
Милена Димитрова Химия и опазване на околната среда, Информатика и Информационни технологии
Веселин Лазаров Физическо възпитание и спорт
Йордан Жеков Практическо обучение в направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Таня Бойчева Практическо обучение в направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Петра Николова Възпитател начален етап 1-4 кл.
Виолета Върбева Възпитател начален етап 1-4 кл.
Татяна Кършулева Възпитател прогимназиален етап 5-8 кл