Полезни документи на СУ " Св. Св. Кирил и Методий" с. Синдел

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“ >>

Бюджет 2017- разгледай тук >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01/01/2017 - 31/03/2017 година- разгледай тук >>

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01/01/2016 - 31/12/2016 година- разгледай тук >>

Бюджет 2016- разгледай тук >>

Бюджет 2016- разгледай тук >>

Отчет за бюджет 2015- разгледай тук >>

Бюджет 2015- разгледай тук >>

Бюджет 2015- разгледай тук >>

Етичен кодекс- разгледай тук >>

Седмична програма- разгледай тук >>

Спортен календар- разгледай тук >>

Целодневното обучение – добра и ефективна практика в предизвикателството, наречено образование

Целодневното обучение не е новост за учениците от СУ „ Св. св. Кирил и Методий” – с. Синдел, общ. Аврен. То има своите традиции и е доказало отдавна своята ефективност. Налага се като добра практика поради факта, че учениците са билингви и изпитват естествените за такива деца трудности в овладяването и прилагането на българския език по всички предмети. В началото се сформират 2 групи – по една в начален и прогимназиален етап. Възпитателите са висококвалифицирани специалисти ( магистри ), преминали обучения за работа с билингви.

Училището е средищно и затова от 2011година се включва в проекта „ Подобряване качеството на образованието, чрез въвеждането на целодневна организация на учебния процес.” Благодарение на това е открита още една група за целодневно обучение в начален етап. По този начин децата от първи до четвърти клас са обхванати напълно и се дава възможност за по-добра диференциация по класове. Не е без значение и факта, че проектът осигурява още едно работно място.

Със средства, предвидени по проекта значително се подобрява материалната база – обзаведена е стая за отдих и игри, осигурени са уреди за спорт – топки, обръчи, постелки, тенис-маси, джаги, кошове за мини баскетбол, врати за мини хандбал, федербали, образователни игри, пъзели, пособия за рисуване и много други.

Благодарение на високата квалификация на възпитателите, децата имат възможност да посещават и компютърните кабинети, в които под формата на игри, да затвърждават и усъвършенстват знанията и уменията си , получени в часовете по различните предмети. Така по естествен път се извършват междупредметни връзки и дава възможност на учителите да възлагат задачи, изискващи такива умения.

Това превръща училището наистина в притегателно място за учениците и им помага по-лесно да преодоляват трудностите.