Училищен учебен план

Учебна година : 2021/2022

Учебен план за 1 клас

Учебен план за 2 клас

Учебен план за 3 клас

Учебен план за 4 клас

Учебен план за 5 клас

Учебен план за 6 клас

Учебен план за 7 клас

Учебен план за 8a клас

Учебен план за 8б клас

Учебен план за 9а клас

Учебен план за 9б клас

Учебен план за 10а клас

Учебен план за 10б клас

Учебен план за 11а клас

Учебен план за 12 клас

Учебна година : 2020/2021 

Учебен план за 1 клас

Учебен план за 2 клас

Учебен план за 3 клас

Учебен план за 4 клас

Учебен план за 5 клас

Учебен план за 6 клас

Учебен план за 7 клас

Учебен план за 8А клас

Учебен план за 8Б клас

Учебен план за 9А клас

Учебен план за 9Б клас

Учебен план за 10А клас

Учебен план за 10Б клас

Учебен план за 11А клас

 

Учебна година: 2018/2019

Учебен план за 1-3 клас >>

Учебен план за 4 клас >>

Учебен план за 5,6,7 клас >>

Учебен план за 8-а клас >>

Учебен план за 8-б клас >>

Учебен план за 9 клас >>

Учебен план за 10 клас >>

Учебен план за 11 клас >>

Учебен план за 12-а клас >>

Учебен план за 12-б клас >>