Защита на личните данни на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Синдел съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).